Səhiyyə

Komandamız fəaliyyətinin hər mərhələsində innovativ səhiyyə müəssisələrinə hərtərəfli hüquqi məsləhət verir. Bu sahədəki CLS məsləhət xidmətləri korporativ məsələləri, daşınmaz əmlak məsələlərini, kommersiya tranzaksiyaları (lisenziyalaşdırma və tərəfdaşlıq daxil olmaqla), əqli mülkiyyət, mübahisələrin həlli, əmək və miqrasiya məsələlərini əhatə edir. Hüquqşünaslarımız fərdi məlumatların toplanması üzrə qanunvericiliyin tələblərinə riayət edilməsi ilə bağlı məsləhətlərin verilməsi və lisenziyaların alınmasında dəstək daxil olmaqla, Azərbaycanda telesəhiyyə şirkətinin yaradılmasına, o cümlədən telesəhiyyə tələbləri və ümumi tibb qanunları, telesəhiyyə yenilikləri ilə əlaqəli əqli mülkiyyət hüquqları ilə bağlı məsləhətlər, rəqəmsal məlumatların toplanmasına dəstək vermişdir.