Bankçılıq və Maliyyə

Firmanın bank xidmətləri üzrə komandası xarici banklara, digər maliyyə qurumlarına və yerli şirkətlərə Azərbaycan iqtisadiyyatının əsas sahələri üzrə, o cümlədən bankçılıq və maliyyə, neft və qaz, tikinti və digər sektorlarda dəyəri yüz milyonlarla ölçülən daxili və beynəlxalq maliyyə tranzaksiyaları ilə əlaqədar məsləhətlər verir. Komandanın “underwritten deals”, “best effort deals” və “club deals” müqavilələri daxil olmaqla […]

Hüquqi Şəxslərin Birləşməsi və Satınalınması (M&A)

Komandamız yerli holdinq şirkətlərinə, özəl kapital şirkətlərinə, banklara və xarici investorlara dövlətə məxsus təşkilatların özəlləşdirilməsi daxil olmaqla, hüquqi şəxslərin birləşməsi və satınalınması ilə əlaqədar məsləhət vermək sahəsində böyük təcrübəyə malikdir. Hüquqşünaslarımız bank və maliyyə, neft və qaz, istehsal, tekstil, aqrobiznes, telekommunikasiyalar və alıcılıq qabiliyyəti yüksək olan ərzaqlar (FMCG) daxil olmaqla, müxtəlif sektor və sənaye sahələrində […]