Yenidən Təşkil və İflas

Komandamız, yenidən təşkil, iflas və müflisləşmə prosedurları, şirkətlərin ləğvi ilə bağlı bütün tranzaksiya sənədlərinin hazırlanması, müvafiq qurumlarda qeydiyyat məsələləri və məhkəmələrdə təmsilçilik daxil olmaqla tam hüquqi dəstəyi təmin edir. Müflisləşmə prosesi zamanı hüquqşünaslarımız həm yerli, həm də beynəlxalq borclular və kreditorlara məsləhət verir.