Müqavilə Hüququ

Hüquqşünaslarımız müştərilərə geniş miqyaslı kommersiya və korporativ tranzaksiyalarda dəstək olur. Hər cür kommersiya müqavilələrinin, niyyət məktublarının, anlaşma memorandumlarının hazırlanması və potensial risklərin müəyyənləşdirilməsi üçün qarşı tərəfin müqavilə layihələrinin nəzərdən keçirilməsi ilə bağlı xidmətlər təqdim edirik. Komandamız, həmçinin müqavilədən qabaq mərhələdə hüquqi dəstəyi təmin edir, müştəriyə müqavilələrin ilkin şərtlərinin danışıqlarında və mübahisələrin məhkəməyə qədər həllində kömək edir.

Mütəxəssislərimiz aşağıdakı müqavilələrin hazırlanmasında sizə kömək edəcəklər:

 • daşınmaz əmlakla əlaqəli icarə və alqı-satqı müqavilələri;
 • servis və texniki dəstək müqavilələri;
 • alqı-satqı müqavilələri;
 • distribütorluq və françayzinq müqavilələri;
 • agentlik xidmətləri üzrə müqavilələr;
 • lisenziyalaşdırma müqavilələri;
 • tərəfdaşlıq və birgə müəssisə müqavilələri;
 • məxfilik barədə müqavilələr;
 • daşıma müqavilələri;
 • kredit müqavilələri;
 • idarəetmə müqavilələri.